NÂNG TẦM UY TÍN QUANG XA

Làm người có TẦM thì phải có TÂM

Trần gian thoáng chóc qua mau

Hồng nhan lạc lối, đớn đau một đời

Danh gia dộng tộc sáng ngời

Lấy gì bù được cuộc đời nhuốc nhơ

Vợ chồng đẹp tựa bài thơ

Người đi lỡ bước, ngẫn ngơ một người

Khốn cho ảo tưởng cuộc đời

Không còn nước mắt, biết trời còn thương

Page 1 of 2 1 2