Cuộc đời là một cuộc đua ma ra tông

Cuộc đời là một cuộc đua ma ra tông

Cuộc đời là một cuộc đua ma ra tông, chúng ta luôn phải chạy một lộ trình, chạy càng nhanh càng tốt?
Không phải đâu….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *