Học Cách Đặt Mình Vào Vị Trí Người Khác

Thông cảm với người khác vốn không phải là một việc dễ dàng. Nếu chúng ta không thể ngay lập tức ngừng phán xét, vậy hãy học cách đặt mình vào vị trí người khác và bạn sẽ thấy điều khác biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *