Monthly Archives: Tháng Mười 2019

Gái gọi bật mí sốc sở thích tình dục của bác sĩ, luật sư, thợ sửa ống nước…

gái gọi

Amanda Goff, người dùng nghệ danh là Samantha X khi hành nghề gái gọi đã tiếp vô số khách hàng làm đủ mọi ngành nghề khác nhau từ luật sư, bác sĩ, nhân viên ngân hàng, cho đến thợ sửa ống nước, công nhân xây dựng… và thậm chí, người nổi tiếng. Trong một cuộc […]